MP Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Advokátní kancelář MP Legal

Naším prvořadým cílem je poskytování komplexních právních služeb počínajících tvorbou vhodného řešení reflektujícího přání a potřeby klienta a završených jeho úspěšnou realizací.

Advokacii chápeme jako komplexní službu klientovi

Advokátní kancelář MP Legal byla založena ve formě společnosti s ručením omezeným v květnu 2015 a navázala na několikaleté zkušenosti zakládajících společníků v rámci advokacie.

Poskytujeme individuálně nastavené právní služby fyzickým i právnickým osobám, a to zejména v oblastech práva občanského, obchodního i správního, v oblasti práva nemovitostí, softwarového práva a loterijního práva a v neposlední řadě rovněž v oblasti práva procesního.

Právní služby